คาร์ซัม เปิดตัว คาร์ซัม อะคาเดมี่ ในประเทศไทย

คาร์ซัม เปิดตัว คาร์ซัม อะคาเดมี่ ในประเทศไทย สถาบันฝึกอบรมการตรวจสภาพยานยนต์แห่งแรกนี้ จะช่วยยกระดับทักษะด้านเทคนิคยานยนต์ให้ชาวไทย

กรุงเทพฯ, 7เมษายน พ.ศ.2565 Carsome แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสำหรับรถยนต์มือสองครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัว คาร์ซัม อะคาเดมี่ สถาบันพัฒนาทักษะและศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาด้านเทคนิคเฉพาะทางและความก้าวหน้าด้านอาชีพแก่เยาวชนไทย ซึ่งเป็นแนวคิดริเริ่มที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของคาร์ซัม ในการต่อยอดความสำเร็จในระดับภูมิภาค โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้พัฒนาไปอีกขั้น โดยสถาบันคาร์ซัม อะคาเดมี่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค พระโขนง

คาร์ซัม เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสำหรับรถยนต์มือสองครบวงจรแห่งแรก ที่นำเสนอหลักสูตรที่พัฒนาทักษะและศักยภาพในการตรวจสภาพรถยนต์ ซึ่งได้รับการรับรองในประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานในอุตสาหกรรมนี้ ด้วยหลักสูตรที่ครอบคลุมของ คาร์ซัม อะคาเดมี่ ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะได้รับทักษะเฉพาะทางด้านเทคนิคต่างๆ และประสบการณ์การลงมือปฏิบัติจริง ที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ตรวจสภาพรถยนต์ และผู้ประเมินราคามืออาชีพ ซึ่งจะได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ

ผู้ร่วมก่อตั้ง คาร์ซัม และประธานกรรมการบริหาร คาร์ซัม อะคาเดมี่ จุน อี ทีโอ มุ่งมั่นที่จะขยายสถาบันคาร์ซัม อะคาเดมี่ให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาค ต่อยอดจากความสำเร็จในประเทศมาเลเซีย “ความสำคัญของการศึกษาในรูปแบบ TVET (การศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา) มักถูกมองข้าม หรือไม่ได้รับความใส่ใจเท่าที่ควร การเปิดตัวสถาบัน คาร์ซัม อะคาเดมี่ ในครั้งนี้จะช่วยเปลี่ยนทัศนคติดังกล่าว พร้อมทั้งสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างยั่งยืนทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเราจะมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงาน ผ่านการฝึกอบรมและการประเมินที่ได้รับการรับรอง และเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม ด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัลที่ดีที่สุด เพื่อให้เยาวชนไทยที่สนใจสามารถต่อยอดอาชีพทางด้านยานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้เชิงรุกแบบดิจิทัล และการประเมินผลแบบเรียลไทม์ จะเป็นตัวช่วยสำคัญให้เยาวชนไทยสามารถเข้าถึงและสำเร็จหลักสูตรได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย” ทีโอกล่าว

คาร์ซัมมุ่งหวังที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบเชิงบวกให้สังคมไทย ด้วยการส่งเสริมเยาวชน พร้อมปูทางให้พวกเขาสามารถก้าวเข้าสู่สายอาชีพในอุตสาหกรรมยานยนต์ จากการก่อตั้งสถาบันคาร์ซัม อะคาเดมี่ ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนี้จะช่วยวางมาตรฐานความเป็นมืออาชีพและจริยธรรม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ใช้แล้วในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น ผู้จบการศึกษาจากหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตร ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมงานกับคาร์ซัม ถือเป็นการสนับสนุนแรงงานเหล่านี้ให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

หลักสูตรอบรมการตรวจสภาพยานยนต์ของ คาร์ซัม อะคาเดมี่ ได้รับการยอมรับ และรับรองอย่างถูกต้อง จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สช.) “หลักสูตรการอบรมตรวจสภาพยานยนต์ระดับมืออาชีพนี้ ถือเป็นหลักสูตรแรกที่ได้รับการจดทะเบียนและรับรองโดยสช. เราหวังว่าหลักสูตรดังกล่าวจะช่วยเพิ่มทักษะทางเทคนิคด้านยานยนต์ และเพิ่มโอกาสทางด้านอาชีพให้แก่คนไทยมากยิ่งขึ้น” นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าว

ปัจจุบัน สถาบันคาร์ซัม อะคาเดมี่ เปิดสอนหลักสูตรอบรมการตรวจสภาพยานยนต์ (Motor Vehicle Inspection, MVI) โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 90,000 บาท ซึ่งจะผสานการฝึกอบรมความรู้ทางด้านทฤษฎีและฝึกฝนการปฏิบัติจริง ณ ศูนย์ตรวจสภาพรถของคาร์ซัมในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังสามารถเลือกเรียนรู้ทฤษฎีทางเทคนิคต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้อีกด้วย

หลักสูตรนี้เปิดสำหรับเยาวชนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นอย่างต่ำ ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร MVI จะสามารถพัฒนาองค์ความรู้ทางเทคนิคและทักษะที่สอดคล้องกับคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ สำหรับผู้ประเมินรถยนต์ระดับ 3 และ 4 ตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กำหนด

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัว คาร์ซัม อะคาเดมี่ ในประเทศไทย ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 25 คนแรกที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษาที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหลักสูตร ผ่านโครงการCarsome Talent Inspector Bootcamp ช่วยให้ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกสามารถเริ่มต้นก้าวสู่อาชีพที่ใฝ่ฝันได้อย่างสมบูรณ์แบบ

“เราภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสทางการศึกษาและความก้าวหน้าทางด้านอาชีพแก่ผู้มีความสามารถทั่วภูมิภาค เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมยานยนต์ใช้แล้วเติบโตแบบก้าวกระโดด และช่วยพัฒนาด้านการบริการลูกค้าของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” ทีโอ กล่าวเสริม

#####

Carsome launches Carsome Academy in Thailand

First-of-its-kind motor vehicle inspection training center to boost technical automotive skills for Thais

Bangkok, April 7, 2022 − Southeast Asia’s largest integrated car e-commerce platform Carsome has established Carsome Academy, a first-of-its-kind automotive technical institution at True Digital Park, Phra Khanong. The Academy will provide technical education and career opportunities to young Thais, an initiative that reflects Carsome’s commitment to share successful regional experiences with the aim of improving automotive industry standards across Southeast Asia.

Carsome is the first integrated car e-commerce platform to provide skillset courses and certification in Thailand to develop an industry-ready workforce. Through Carsome Academy’s comprehensive curriculum, students who successfully complete the courses will acquire a blend of technical skills and hands-on experiences to become professional and certified vehicle inspectors and appraisers. 

Carsome Co-founder and Carsome Academy CEO Jiun Ee Teoh looks toward regional expansion after the Academy’s past success in Malaysia. “The importance of Technical and Vocational Education and Training (TVET) is often overlooked or undervalued. Carsome Academy is here to change that perception and create a sustainable automotive industry workforce across Southeast Asia. We offer accredited and industry-recognized training and assessment, using the best digital tools available to Thai youths interested in pursuing an automotive career. With our digitalized active learning and real-time assessment, we are able to further accelerate the program for our Thai students,” Teoh said.

Carsome aims to create a positive social impact among local communities in Thailand, empowering Thai talents and offering the first step to an automobile industry career through Carsome Academy. The center of excellence will establish standards in professionalism and ethics to better develop Thailand’s used car industry. Successful candidates will receive a nationally recognized certificate that will help them gain employment with Carsome, enabling them to support themselves and their families. 

Carsome Academy’s motor vehicle inspection course is recognized and accredited by the Thailand Office of the Private Education Commission (OPEC). “This is the first professional motor vehicle inspection course that is registered and approved by OPEC in Thailand and we hope it will help boost technical automotive skills and create more job opportunities for Thais,” said OPEC Secretary-General Peerasak Rattana.

The training center currently offers a Motor Vehicle Inspection (MVI) course which costs THB 90,000 and combines theoretical knowledge and workplace training at any Carsome Inspection Center in Bangkok. Students can also study the technical skills module virtually.

The course is open to all Thai youths above 18 years old with a lower secondary school certificate. Graduates from the MVI course will develop the technical know-how and skillsets aligned with the professional qualification and occupational standards for level 3 and level 4 car appraisers as outlined by the Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). 

To celebrate the launch of the Carsome Academy in Thailand, the first 25 selected students will be offered a scholarship via the Carsome Talent Inspector Bootcamp. The scholarship will cover the full cost of the course, giving them a perfect start to their prospective career.

“We are proud to help provide educational and career opportunities to talents across the region to fast forward the used car industry growth and to serve our customers better,” added Teoh.

#####