เพจนี้เป็นการ redirect ครับ < / title> < / head> <frameset cols=”*”> <frame src=”http://www.anydomain.xxx/yourname ” > < / frameset> < / html>